klrs.net
当前位置:首页>>关于金刚经的资料>>

金刚经

第一章 佛说金刚经的起因 那是在很早的时候,佛在古印度舍卫国的祗树给孤独园,创办了一所学校,一共有一千二百五十个学生。每天到了吃午饭的时候,佛就要穿好袈裟,拿着钵盂去化缘,然后把化缘得到的食品拿回来食用,吃完之后还要打水洗脚(因...

第一品 法会因由分 我听佛是这样说的。当时,佛祖释迦牟尼在舍卫国的祗树给孤独园,和大比丘众一千二百五十人居住在那里。那时,世尊到吃饭时身着法衣,捧着食钵,进入舍卫国都城化缘。在城内乞食,化缘完后,回到住处。吃完饭,收好法衣和食钵...

《金刚经》是佛教重要经典,全名《能断金刚般若(bōrě)波罗蜜多经》,梵文 Vajracchedika-prajñāpāramitā-sūtra。金刚指最为坚硬的金属,喻指勇猛的突破各种关卡,让自己能够顺利的修行证道;般若为梵语妙智慧一词的音译;波罗密多意为...

《金刚经》全文 金刚经第一品 法会因由分 如是我闻。一时佛在舍卫国。祗树给孤独园。与大比丘众。千二百五十人俱。尔时世尊。食时。著衣持钵。入舍卫大城乞食。于其城中。次第乞已。还至本处。饭食讫。收衣钵。洗足已。敷座而坐。 金刚经第二品 ...

要回向给累世父母,冤亲债主,所有的众生,回向给无上菩提!播放《金刚经》的视频或MP3都有大功德,很多众生都可以听,比如天人。所以功德都要回向,养成一种习惯,包括平时布施一元钱也一样要回向给所有有情众生,功德才不会失掉,就象一滴水只...

金刚般若波罗蜜经》是一部在佛教中占有很重要地位的经典,可以说是家喻户晓。那么,《金刚经》主要讲些什么呢?我们从本经的经题中,就可以一窥主旨大概。 “金刚”有三个含义: 第一是坚固之意。有如金刚宝石,坚固无比,不可毁坏,它譬喻实相般...

沈家桢 著----《金刚经》的功德 《金刚经》在中国是一部很普及的佛教经典,是纪录释迦牟尼佛和他的大弟子须菩提问答对话的一部经。读诵这部经的人很多,可是我们往往念过就算了,正和念佛一样,念阿弥陀佛的时候,又有几个人心里存著阿弥陀佛普...

第一品 法会因由分 如是我闻,一时,佛在舍卫国祗树给孤独园,与大比丘众千二百五十人俱。尔时,世尊食时,著衣持钵,入舍卫大城乞食。于其城中,次第乞已,还至本处。饭食讫,收衣钵,洗足已,敷座而坐。 第二品 善现启请分 时,长老须菩提在大...

初看时,只觉罗嗦异常,看了一段时间的《心经》,《坛经》,再看就觉其中有大智慧。 我看的是中华书局版《金刚经 心经 坛经》,推荐。

可以肯定的告诉你,金刚经能辟邪。 但还要告诉你,金刚经不能辟邪。 金刚经能不能辟邪,不是由金刚经决定的,而是由奉持者的心决定的。 金刚经神奇的功能,是通过奉持者心性来实现的。(不要说是金刚经啊,就是已经证悟宇宙人生真相的诸佛菩萨,...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.klrs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com